Kindercoaching

Elmer en vogeltjesKindercoaching is een laagdrempelige manier van hulpverlening aan kinderen en hun ouders.

“Niet de weg wijzen, maar de weg helpen vinden”

“JUDITH” Kindercoaching;
Oplossingsgericht:Samen kijken naar WAT wil je bereiken en WAT is daarin een eerste stap.
Kortdurend: 5 tot 8 sessies, soms korter of langer, afhankelijk van het te behalen doel.
Gaat uit van de kracht van het kind: Er is veel aandacht voor wat het kind al KAN en wat er al wel GOED gaat. Er wordt geoefend met bestaande en nieuwe vaardigheden waarbij aanwezige kwaliteiten en talenten van het kind worden ingezet.
Samen met het kind,ouders en soms school:Het systeem rondom het kind is onmisbaar om verandering teweeg te brengen. Ouders worden nauw betrokken bij het proces. Als kindercoach begeleid ik het proces om samen voor beweging te zorgen.

Voor wie is “JUDITH” Kindercoaching
Kindercoaching is voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 13 jaar die….
* zich angstig voelen
* worden gepest of anderen pesten
* weinig zelfvertrouwen hebben
* zeer gevoelig zijn
* slaapproblemen of “vage” lichamelijke klachten hebben als hoofdpijn en buikpijn
* overactief zijn of juist passief
* boos zijn en vaak ruzie hebben
* moeite hebben met samen spelen en vriendjes maken
* het gevoel hebben dat anderen hun niet begrijpen
* te maken hebben met scheiding of afscheid
* leer- en/of concentratieproblemen hebben
* of een ander probleem heeft, waardoor het kind zich niet gelukkig voelt

Hoe werkt “JUDITH” Kindercoaching
Intake; Een gesprek van ongeveer een uur met het kind en de ouder(s) waarbij we het ingevulde vragenformulier doornemen. Doel van de intake is om samen de hulpvraag helder te krijgen. Daarnaast kijken we of er een klik is.
Coachtraject; Een sessie duurt 60 min waarbij ik voornamelijk werk met het kind. De laatste 10 minuten kunnen ouders aansluiten om te bespreken waar we zoal aan werken. De eerste twee à drie sessies staan in het teken van kennismaken, het opbouwen van een vertrouwensband en een beeld vormen van de kwaliteiten en interesses van het kind en hoe we die kunnen inzetten. Vervolgens gaan we aan de slag met wat het kind graag wil leren.
Eindgesprek; We sluiten af met een eindgesprek waarin we kijken of het doel behaald is en of er nog verdere vragen zijn. We stemmen af of jullie zelf verder kunnen of dat er nog een vervolg traject gestart zal worden. 

Werkvormen:
Kids Skills een praktische en oplossingsgerichte methode om vaardigheden te oefenen en doelen te behalen RET bewust worden van de kracht van onze gedachten NLP gesprekken vanuit de visie van NLP Creatief werken tekenen, schilderen, boetseren, werken met natuurlijke materialen Spelbegeleidingstechnieken situaties naspelen met spelmateriaal Handpoppen kwaliteiten en talenten koppelen en een naam te geven Meditatie technieken en Kinder yoga verbinding maken tussen gedachten en gevoel Lichaamswerk je lichaam als krachtbron ervaren Muziek en verhalen schrijven praten over gedachten en gevoel Buitenspel om te ‘aarden’ en je energie kwijt te kunnen Luisteren door te luisteren en te observeren aansluiten bij uw kind

“JUDITH” Kindercoaching en weerbaarheidstraining heeft in Haaksbergen een praktijk aan huis met een spelkamer en een achtertuin die we kunnen gebruiken tijdens de coaching. Is het voor jullie niet haalbaar om naar de praktijk te komen of willen jullie liever dat ik op locatie kom, dan kan dat ook.

Heeft u vragen of wilt u weten of een coachtraject iets zou kunnen zijn voor uw kind, neem dan gerust contact op met “JUDITH” Kindercoach en weerbaarheidstrainer in Haaksbergen.

Voor tarieven klik hier.