Spelbegeleiding

elmere spel 2

Spelen en spel is een eerste natuur van kinderen. Spel is gericht op contact, communicatie en plezier. Alles is mogelijk in de spel- en fantasiewereld.
Spel nodigt uit tot het oefenen van de sociale vaardigheden zoals samenspelen, contact maken en grenzen verkennen van jezelf en de ander.
Spel maakt de krachten en talenten van een kind zichtbaar maar laat ook zien waar een hulpvraag ligt. Het kind is binnen zijn eigen grenzen de baas.
Spel biedt, door te leren van de ervaring, een veilige sfeer om de wereld te ontdekken.

Daarom is het belangrijk om, kinderen die problemen ervaren op het gebied van spel, ondersteuning te bieden.

Daarnaast geeft spel ons informatie over allerlei gedrag zoals:
Het gebruik van taal. De manier van communiceren. De omgang met de ander. Het herkennen en tonen van emoties. Welke keuzes maakt het kind? Hoe is zijn motoriek? Is het kind afwachtend of durft het initiatieven te nemen? Hoe gaat het om met aandacht en afhankelijkheid?
Deze informatie geeft aanknopingspunten voor het helder krijgen van de hulpvraag en het verder op te stellen plan maar ook welk pad we kunnen bewandelen om het dichtst bij het kind te blijven.

Hierdoor levert spel niet alleen een belangrijke bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling maar ook aan de algehele ontwikkeling.

“JUDITH” Spelbegeleiding is voor kinderen van 3 t/m 12 jaar die hulp nodig hebben bij:
* leren samenspelen
* kinderen die moeilijk contact leggen
* leren omgaan met winst en verlies
* kinderen die snel boos worden
* het uitbreiden en ontdekken van eigen spelmogelijkheden
* meer structuur willen binnen hun handelen
* kinderen die moeilijk kunnen kiezen
* kinderen die moeite hebben om een plannetje te maken
* het opbouwen van zelfvertrouwen
* hoe speel ik buiten of in een grote groep
* Spelbegeleiding kan ook ingezet worden als speldiagnostiek binnen school om problemen te  ontrafelen of om contact en samenspel te bevorderen.
* “JUDITH” is bekend met kinderen binnen het autisme spectrum

Werkwijze “JUDITH” Spelbegeleiding
Intake; Een intakegesprek van ongeveer een uur met ouder(s) waarbij we samen proberen de hulpvraag helder te krijgen en we een doel opstellen waar we naartoe werken.
Spelsessie: Een sessie duurt 60 min waarbij ik voornamelijk werk met het kind. De laatste 10 minuten kunnen ouders aansluiten.Afhankelijk van de hulpvraag duurt een traject 5 tot 8 sessies. De sessie bestaat uit het meespelen met het kind waarbij het kind de richting aangeeft en ik volg. Door vooral goed te luisteren, te kijken en het kind het spel te laten spelen, wordt de hulpvraag zichtbaar en kunnen nieuwe vaardigheden worden aangeboden en geoefend. 
Eind-/ Adviesgesprek:Aan het eind van het traject wordt het traject besproken en gekeken of er vervolgstappen nodig zijn of dat we het traject af kunnen sluiten.

“JUDITH” Kindercoaching en weerbaarheidstraning heeft in Haaksbergen een praktijk aan huis met een spelkamer en een achtertuin die we kunnen gebruiken. Is het voor jullie niet haalbaar om naar de praktijk te komen of willen jullie liever dat ik op locatie kom, dan kan dat ook.

Heeft u vragen of wilt u weten of spelbegeleiding iets zou kunnen zijn voor uw kind, neem dan gerust contact op met “JUDITH” Kindercoach en weerbaarheidstrainer.

Voor tarieven klik hier.